Termeni și Condiții

Copyright și utilizarea site-ului

Întreg conținutul site-ului www.cruxed.ro este proprietatea Crux Publishing (denumită în continuare Editura), fiind apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Utilizarea fară acordul Crux Publishing a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legii.

Vizitatorii pot accesa site-ul fară a li se solicita datele personale. Pentru o bună funcționare, site-ul poate seta cookies. Accesul utilizatorilor pe site este condiționat de respectarea acestor termeni și condiții.

Le garantăm utilizatorilor www.cruxed.ro acces limitat pe acest site, în interes personal, în scopurile declarate: librărie online și Revista Editurii. Nu au dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a-l reproduce parțial sau integral, de a-l copia sau de a-l exploata în orice altă manieră (în scopuri comerciale sau contrare intereselor Editurii) nici utilizatorii înregistrați și nici alte persoane care nu se află în relații contractuale cu Editura.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Editura se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienți, un membru al familiei acestora ori o altă persoană.

Datele personale (inclusiv CNP, adresă de corespondență etc) vor fi folosite de Editură exclusiv în scopul declarat al acestui site: facturare și comunicare (respectiv librărie online și Revista Editurii). Informațiile solicitate în formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite clienților confirmarea comenzilor, buletinele informative periodice, recomandari personalizate, recomandări de articole, comunicate de presă, știri, valabilitatea unor promoții etc.

Crux Publishing nu face publice și nu vinde baze de date ce conțin informații referitoare la datele personale ale clienților săi, scopul principal al colectării datelor fiind facturarea. În condițiile ne – furnizării acestor date de către clienți, onorarea comenzilor nu se poate realiza.  Informațiile solicitate și înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate nici unei alte entități fizice sau juridice, din țară sau din străinătate.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul la acces, la intervenție asupra datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a se adresa justiției. În plus, clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita pe cale oficială ștergerea datelor deja colectate. Dacă unele din datele personale sunt eronate, clienții pot trimite informații corecte la contact@cruxed.ro. Codul Numeric Personal furnizat, adresa de corespondență, precum și alte date personale vor fi folosite exclusiv pentru facturare și nu vor fi făcute publice.

www.cruxed.ro nu colectează și nu stochează datele de card ale clienților săi.

Limitele responsabilității

Utilizarea pe www.cruxed.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Utilizatorii www.cruxed.ro sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe risc propriu.

Informațiile incluse pe site sunt puse la dispoziția publicului cu bună credință, din surse considerate de încredere. Vă rugăm să ne aduceți  la cunoștință (la adresa contact@cruxed.ro) orice caz în care vreunul dintre materialele publicate pe site sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, pentru a putea lua măsurile legale necesare.

Editura nu își asumă responsabilitatea solidară pentru părerile exprimate în cuprinsul materialelor care apar în secțiunile blogului, recenziile din Revista Editurii sau comentariile utilizatorilor, acestea fiind asumate în întregime de autorii lor.

Informațiile prezentate pe site pot fi reproduse exclusiv pentru uz personal. Pentru informațiile sau datele considerate de interes general, care ar putea apărea în presă, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare în scris pentru a ne putea exprima acordul în scris pentru publicare.

Promoțiile Crux Publishing

Promoțiile librăriei online se aplică acelor comenzi care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate menționată și în limita stocului disponibil. Editura nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fară un anunț prealabil.

Comunicarea și interacțiunea pe www.cruxed.ro

Utilizatorii acestui site au libertatea de a face comentarii și orice alte comunicări, de a transmite sugestii, întrebări sau alte informații, de a își exprima punctele de vedere și de a argumenta în favoarea sau împotriva unor idei, atâta timp cât limbajul utilizat este civilizat iar conținutul comunicărilor nu este obscen, injurios, defăimător, ilegal, rasist, provocator, amenințător, discriminativ și nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane și nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Crux Publishing își rezervă dreptul de a retrage de pe www.cruxed.ro orice comentarii sau comunicări considerate ca neadecvate și neconforme cu condițiile prezentate mai sus, fără o avertizare prealabilă adresată utilizatorului.

Nu sunt permise cominicările care conțin virusi, servesc unor campanii de promovare care nu au legătura cu Editura, reprezintă email-uri în masă sau o formă sau alta de spam. Se vor sancționa conform legislației penale în vigoare toate  persoanele care vor utiliza o adresă falsa de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

Crux Publishing nu își asumă responsabilitatea și nici nu poate fi obligată la vreo formă sau alta de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de comentariile sau comunicările neadecvate descrise mai sus. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul site-ului www.cruxed.ro acordă Editurii dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că deține toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei terțe entități fizice sau juridice.

Dispoziții finale

În momentul lansării comenzii și cumpărării de produse, clientul acceptă necondiționat termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat. În situația în care oricare dintre clauzele prezentate anterior este găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu afectează valabilitatea celorlalte clauze.